Facebook TachoMaster

VAT REFUND

Kto może się ubiegać?

 • przedsiębiorca nie mający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonał nabycia
 • przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem podatku VAT
 • przedsiębiorca, który nie dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT, ani nie korzysta ze zwolnienia VAT podmiotowego

O zwrot VAT z innego państwa UE możesz starać się w przypadku:

 • nabycia paliwa
 • wynajmu środków transportu
 • innych wydatków związanych ze środkami transportu
 • opłat drogowych i innych związanych z użytkowaniem dróg
 • kosztów podróży (opłaty za taksówki, transport publiczny)
 • kosztów zakwaterowania
 • kosztów żywności, napojów i usług restauracyjnych
 • opłat za wstęp na targi i wystawy
 • wydatków na artykuły luksusowe, rozrywkowe i reprezentacyjne
 • inne (głównie narzędzia, części, naprawy, artykuły biurowe)
rozliczanie zwrotu vat z Niemiec

Warto wiedzieć

O prawie zwrotu decydują przepisy zagraniczne, zatem można wnioskować o VAT w stopniu, w którym w kraju obcym zwrot jest dopuszczalny nawet, jeśli w Polsce takiego zwrotu nie zawsze można by dochodzić (np. VAT od usług hotelarskich, VAT za paliwo itp.).

Okres zwrotu nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy ani krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe. Wnioski o zwrot mogą jednak odnosić się do okresu krótszego niż trzy miesiące, kiedy okres ten dotyczy pozostałej części roku kalendarzowego.

Wartości

Wnioski VAT-REF obejmujące podstawy opodatkowania 1.000 EUR, więcej lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej powinny zawierać przedłożone drogą elektroniczną kopie faktur lub dokumentów importowych. W przypadku gdy faktura dotyczy paliwa, próg ten wynosi 250 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie krajowej.

Natomiast jeżeli wniosek VAT-REF odnosi się do okresu od trzech miesięcy do roku, to postulowana kwota zwrotu VAT nie może być mniejsza niż 400 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej. Jeżeli jednak wniosek o zwrot odnosi się do okresu zwrotu wynoszącego rok kalendarzowy lub pozostałą część roku kalendarzowego, kwota VAT nie może być mniejsza niż 50 EUR lub jej równowartość w walucie krajowej.

zweryfikuj czy możesz rozliczyć swój var z Niemiec

Dlaczego my?

Zwrot VAT otrzymasz na swoje konto a my wystawimy fakturę od wartości uzyskanego zwrotu ze wszystkich wnioskowanych krajów.

rozliczanie zwrotu vat z Francji

Proste zasady współpracy

 

niska prowizja za rozliczenie vat

Niska prowizja

 

zwrot vat na twoje konto

Zwrot Vat na Twoje konto