Pakiet Mobilności

Czym jest Pakiet Mobilności?

Pakiet Mobilności to zbiór regulacji unijnych, których najważniejszy etap obowiązuje od 2 lutego 2022. Przepisy dotyczą wyłącznie transportu drogowego, odbywającego się na terenie Unii Europejskiej. Pierwsze z nich zaczęły obowiązywać od sierpnia 2020. Celem tych regulacji jest dostosowanie do zasad funkcjonowania przewoźników na rynku europejskim wraz z ochroną socjalną pracowników realizujących pracę w państwach UE.

 

Zmiany w 2022

 • Delegowanie kierowców wykonujących przewozy kabotażowe i międzynarodowe
 • Wyłączenie z delegowania kierowców wykonujących przewozy dwustronne (bilateralne) oraz tranzytowe.
 • Zgłoszenie oddelegowania przez jeden system elektroniczny IMI
 • Brak możliwości zaliczania delegacji do płacy UE
 • Powrót pojazdu na bazę co 8 tygodni
 • Licencja dla transportu do 3,5 tony – od 20 maja 2022
 • Obowiązek wprowadzenia kodu kraju na tachografie po przekroczeniu granicy na najbliższym możliwym parkingu
image

Zmiany w 2020

 • Zakaz odbioru odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie
 • Wydłużenie czasu jazdy o 1-2 godziny przy powrocie na bazę (art.12)
 • Możliwość odebrania dwóch odpoczynków skróconych pod rząd w transporcie międzynarodowym
 • Obowiązkowy powrót kierowcy raz na 4 tygodnie
 • Obowiązkowe wpisy manualne kierowcy w przypadku dojazdu pojazdem do 3,5 tony
 • Wykresówki – obowiązek zaznaczenia kodu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz w sytuacji zmiany kraju na najbliższym możliwym parkingu.

Zagrożenia

image

WZROST KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ

 

image

WZROST KOSZTÓW ZMIENNYCH

 

image

WZROST KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH

 

Szukasz rozwiązań jak radzić sobie z Pakietem Mobilności oraz sposobu na zminimalizowanie strat? Nasz Ekspert ds. rozliczeń czasu pracy kierowcy analizuje zmiany prawne na bieżąco aby znaleźć najlepsze rozwiązania w tym zakresie dla twojego przedsiębiorstwa.
Zadzwoń i zapytaj o bezpłatną poradę: Tel. 799-772-112